Mapa drogowa dla turystyki ukraińskiej

24 czerwca 2020. Według ekspertów straty turystyki ukraińskiej  z powodu pandemii będą mniejsze niż w innych krajach europejskich, głównie ze względu na niewielki udział turystyki w PKB Ukrainy. To 3-4 proc. PKB przy średniej światowej ok. 10 proc. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Unia Europejska przedstawiły właśnie „mapę drogową” dla turystyki w Ukrainie.

Głównym zadaniem dla sektora  jest  teraz utrzymanie turystyki krajowej i przekierowanie wypoczywających do ukraińskich lokalizacji. W tym celu należy zapewnić stałą aktualizację zasad działalności bazy hotelowej i restauracyjnej oraz stopniowo łagodzić warunki kwarantanny.

Ważne jest wsparcie rządowe, kierowane do transportu krajowego, na dotacje do  biletów, bony podróżne, zapewnienie  linii kredytowych dla ukraińskiej branży turystycznej oraz zwolnienia podatkowe. Zatwierdzenie programu  wsparcia przemysłu turystycznego i przygotowanie pierwszych zmian w ustawodawstwie, dotyczące reorganizacji statystyki turystycznej powinno nastąpić we wrześniu 2020 r.

W dalszej kolejności, po wyjściu z pandemii, proponowane są prace nad transformacją cyfrową sektora i umocnieniem pozycji Ukrainy na międzynarodowej arenie turystycznej, w tym na stworzeniu krajowego systemu marketingu turystycznego. Szczególną uwagę zwraca się na opracowanie programu optymalizacji produktów turystyki biznesowej i wycieczek weekendowych.

Minister Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy Igor Petrashko mówił wcześniej o pracach rządu nad mechanizmami bezpośredniego stymulowania rozwoju turystyki krajowej:

„Ukraiński przemysł turystyczny musi wykazać potencjał krajowego popytu na turystykę i zdolność przemysłu turystycznego do odbudowy. Będzie to katalizatorem jego konkurencyjności w przyszłości” – zaznaczono w raporcie.

SZ

Facebook
Twitter
LinkedIn