Pandemia spowalnia gospodarkę Ukrainy

23 czerwca 2020. Osłabienie gospodarki ukraińskiej w I kwartale 2020 r. ogłaszają analitycy Narodowego Banku Ukrainy. Główne przyczyny – negatywny wpływ kwarantanny na sektor usług, gwałtowny spadek inwestycji, dalsze zmniejszenie konsumpcji w sektorze publicznym i prywatnym oraz obniżenie eksportu przy jednoczesnym osłabieniu popytu zewnętrznego.

Najwięcej negatywnych zjawisk zaobserwowano w  transporcie i większości usług. Wartość dodana brutto w sektorze HoReCa obniżyła się o 8,8 proc., w pozostałych usługach – o 13 proc., w transporcie – 8,6 proc. Na słaby wynik transportu wpływ miała również redukcja tranzytu gazu.

Odnotowano spadek wartości dodanej brutto w sferach finansowanych głównie z budżetu państwa – edukacji, opiece zdrowotnej, administracji publicznej i obronie.

Gorsze wyniki przemysłu spowodowane są m.in. mniejszym zapotrzebowaniem na energię z powodu ciepłej zimy. W sektorach finansowym i ubezpieczeniowym za gorsze wynik odpowiadają niższe przychody banków i wyższe koszty.

Natomiast w handlu, a także informatyce i telekomunikacji, wskaźniki poszły w górę ze względu na rosnące zapotrzebowanie ludności na usługi internetowe związane m.in.  z  pracą zdalną.

Ukraińska Służba Statystyki opublikowała dane dotyczące realnego PKB Ukrainy w I kwartale 2020 r., który spadł o 1,3 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. W II kwartale 2020 r. oczekuje się pogłębienia tej tendencji, głównie z powodu kwarantanny wprowadzonej w tym kwartale.

SZ

Facebook
Twitter
LinkedIn