Spadek PKB Ukrainy

22 czerwca 2020. Realny PKB Ukrainy w I kwartale 2020 r. spadł o ponad 1 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Poinformowała o tym Państwowa Służba Statystyki.

Inne podane wskaźniki:

  • realny PKB Ukrainy w I kwartale 2020 r. spadł o 0,7 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału (uwzględniając czynnik sezonowy), a w porównaniu do I kwartału 2019 r. – o 1,3 proc. ;
  • nominalny PKB wyniósł 845,8 mld UAH, a PKB na mieszkańca -20 203 UAH.

Wcześniej pisaliśmy o przygotowaniu rządowego programu działań, w którym uwzględniono spadek PKB o 4,8 proc. w skali roku i wzrost gospodarczy już w drugiej połowie 2020 roku. Natomiast MFW przewiduje, że  w 2020 r.  PKB Ukrainy spadnie o 7,7 proc.

Jednocześnie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 13 maja informował o prognozowanym o 4,5 proc. spadku PKB Ukrainy w 2020 r. Powiązał to z globalnym wstrząsem związanym z koronawirusem. Według tej prognozy ukraińska gospodarka może się odbudować w 2021 roku.

(SZ)

Facebook
Twitter
LinkedIn