Taras Kaczka wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Rady Zbożowej

10 czerwca 2020. Międzynarodowa Rada Zbożowa wybrała Tarasa Kachkę na Wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Rady Zbożowej na lata 2020/2021. To sukces Ukrainy – mówi Jacek Piechota

Członkowie Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) spotkali się 8 czerwca na 51. posiedzeniu Rady tym razem w formacie on-line. Delegacji ukraińskiej przewodniczył Taras Kachka (1979), wiceminister rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy.

Rada powołała Szwajcarkę Corinne Roux z Federalnego Biura ds. Rolnictwa (FOAG) na przewodniczącą IGC na lata 2020/21. Natomiast Taras Kachka został wiceprzewodniczącym.  

„Ukraina postrzega udział w Radzie jako element aktywnych i konsekwentnych działań wzmacniającychj wpływ na międzynarodowy rynek handlu zbożem” – powiedział Taras Kachka.

Ukraina jest światowym eksporterem zboża. W latach 2019-2020 zintensyfikowała promocję własnych inicjatyw na globalnym rynku zbóż, a stanowisko wiceprzewodniczącego rady na lata 2020/21 jest przygotowaniem do przewodnictwa w organizacji w latach 2021/22.

Redakcja Dialogu poprosiła o komentarz Jacka Piechotę, prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej:

“Wybór Tarasa Kachki to niewątpliwy sukces dyplomacji ukraińskiej. Cieszę się z tego osiągnięcia tym bardziej, że utrzymujemy z panem ministrem bezpośrednie kontakty. Spotykaliśmy się w Kijowie (patrz foto – red.) i w Warszawie w lutym tego roku. Ustaliliśmy, że w wielu sprawach możemy owocnie współpracować.”

Międzynarodowa Rada Zbożowa jest organizacją, która dąży do pogłębiania międzynarodowej współpracy we wszystkich aspektach handlu zbożem; promuje otwartość i transparentność międzynarodowego handlu zbożem; dąży do stabilności międzynarodowych rynków zboża, zwiększania światowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz  do rozwoju krajów, których gospodarki w dużym stopniu zależą od sprzedaży zboża. Liczy 29 członków,  największych światowych producentów zbóż oraz importerów.

SZ

Facebook
Twitter
LinkedIn