Cła bez zmian, ujednolicenie kodów

5 czerwca 2020. Zmiany w klasyfikacji i opisie towarów. Stawki celne przywozowe – niezmienione. Ujednolicenie kodów nadawanych przez eksporterów i Ukrainę.

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła 4 czerwca ustawę o nowej taryfie celnej Ukrainy, która przewiduje odnowienie istniejącej taryfy celnej zgodnie z obowiązującym od 2017 roku zharmonizowanym systemem (HS2017).

Zgodnie z ustawą stawki cła przywozowego na towary nie ulegają zmianie. Zmiany dotyczą klasyfikacji i części opisowych poszczególnych towarów oraz wnoszenia uwag do grup towarowych.

Do Kodeksu Celnego dodano kody, które zostały zmienione, połączone lub wycofane z powodu niskiego poziomu wymiany handlowej. W przypadku łączenia kodów podobnych towarów z różnymi stawkami cła przywozowego, w wyborze ostatecznej stawki cła uwzględniono wielkość handlu tymi towarami i zobowiązania wobec WTO.

„Taryfa celna opiera się na wersji ukraińskiej klasyfikacji towarów w handlu zagranicznym, stworzonej na podstawie Systemu Zharmonizowanego Oznaczania i Kodowania Towarów (tzw. HS 2017) i Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN), z uwzględnieniem wymogów Światowej Organizacji Handlu” – zaznaczono w informacji prasowej Ministerstwa Finansów Ukrainy.

Głównym celem ustawy, oprócz harmonizacji ustawodawstwa, jest wprowadzenie możliwości porównywania statystyk celnych Ukrainy i krajów partnerskich oraz standaryzacja dokumentacji handlu zagranicznego. Ponadto dokument ma na celu wyeliminowanie rozbieżności w kodach towarów kraju eksportera i Ukrainy, co ułatwi i przyspieszy wdrażanie procedur celnych podczas odprawy celnej towarów importowanych.

Nowa ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2020 roku. Do jej ważności potrzebny jest jeszcze podpis Prezydenta V. Zeleńskiego.

(SZ)

Facebook
Twitter
LinkedIn