Kody QR w rozliczeniach

03 czerwca 2020. Tworzenie i wykorzystanie kodów QR do przelewów bankowych od dziś zgodnie z zasadami opracowanymi przez Narodowy Bank Ukrainy.

Narodowy Bank Ukrainy zatwierdził jednolite zasady tworzenia i wykorzystywania kodów QR do rozliczeń bankowych (polecenie przelewu). Odpowiednie normy zawarte są w uchwale Zarządu NBU, która weszła w życie 3 czerwca 2020 roku.

Celem tego rozwiązania jest dostarczenie rynkowi zunifikowanego narzędzia zwiększającego wygodę rozliczeń, co rozwiąże problem kompatybilności dla różnych infrastruktur uczestników rynku.

Używanie kodów QR jest popularne wśród uczestników rynku. Ujednolicone podejście do wymagań dotyczących tworzenia kodów QR zwiększy szybkość rozliczeń i zmniejszy ryzyko operacyjne.

Ujednolicone podejścia zaspokajają przede wszystkim potrzeby tych uczestników rynku płatności, którzy współpracują z dostawcami usług (w tym usług państwowych, administracyjnych, komunalnych itp.) Pomoże również w szerokim użyciu kodów QR podczas płacenia za towary i usługi oraz w przekazywaniu środków z konta na konto.

„Używanie kodów QR jest przede wszystkim bardzo wygodne. Zmniejsza prawdopodobieństwo dokonania błędu w danych odbiorcy lub celu płatności. Płatność jest szybka i nie wymaga dodatkowych działań ze strony płatnika” – wyjaśnia Oleksiy Shaban, Dyrektor Departamentu Systemów Płatniczych i Innowacyjnego Rozwoju Narodowego Banku Ukrainy.

Zastosowanie kodów QR do przelewów pomoże także zautomatyzować procesy biznesowe uczestników rozliczeń, a w rezultacie – zwiększyć wolumen płatności bezgotówkowych.

Podobne podejścia wprowadzono w wielu krajach Unii Europejskiej, w takich jak Austria, Niemcy, Belgia, Finlandia i Holandia.

(SZ)

Facebook
Twitter
LinkedIn