EBOR o Ukrainie i Polsce

13 maja 2020. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju opublikował analizy makroekonomiczne dla różnych regionów. Prognozuje, że w 2020 roku PKB Ukrainy spadnie o 4, 5 proc., zaś PKB Polski spadnie o 3, 5 proc. To efekt szoku z powodu koronawirusa, który doprowadził do globalnego spowolnienia gospodarczego.

Bank spodziewa się, że gospodarka Ukrainy powróci do wzrostu o 5,0 procent w 2021 roku.

Opisując sytuację Ukrainy EBOR odnotował:

  • gwałtowny wzrost kosztów refinansowania zadłużenia na międzynarodowych rynkach finansowych;
  • spadek popytu zagranicznego i krajowego, co negatywnie wpływa na produkcję i usługi w Ukrainie;
  • stosunkowo silne fundamenty makrofinansowe Ukrainy , będące w stanie absorbować wstrząsy zewnętrzne przy rekordowo wysokim poziomie rezerw walutowych i polityce stóp procentowych, najniższych od sześciu lat.

PKB Polski w 2021 roku wzrośnie o 4 proc.

Zdaniem EBOR, koronawirus będzie miał większy wpływ na polską gospodarkę niż światowy kryzys finansowy w latach 2008–2009, ponieważ:

  • polska gospodarka jest silnie zintegrowana z globalnymi łańcuchami wartości;
  • na rynku pracy w Polsce duże znaczenie mają małe i średnie pzredsiębiorstwa, których działalność została w dużej mierze zatrzymana.

Beata Javorcik, Główna Ekonomistka EBOR-u, powiedziała, że kryzys

„nie jest to czas na angażowanie się w nacjonalizm gospodarczy i protekcjonizm, ale czas na kształtowanie lepszej przyszłości dzięki międzynarodowemu zaangażowaniu w wolny handel, łagodzeniu zmian klimatu i współpracy gospodarczej“. (Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn