Naftohaz i upstream

16 grudnia 2020. Antymonopolowy Komitet Ukrainy (AMKU) rozpoczął analizę koncentracji aktywów przez grupę Naftohaz. Sprawa dotyczy złoża Juziwska, którego potencjał eksploatacyjny wynosi 10 – 20 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie. Naftohaz nabył ponad 50 proc. kapitału zakładowego firmy „Nadra Juziwska”, która należy do państwowej spółki „Nadra Ukrainy”. W wyniku tego, Naftohaz będzie mógł wydobywać […]