Rynek pracy potrzebuje zmian

2 grudnia 2020. Wczoraj weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która ma na celu, jak podaje ustawodawca, „przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę”. O zmianach i ich wpływie na rynek pracy rozmawiamy z Marią Borysenko, starszym specjalistą ds. legalizacji Foreign Personnel Service. Czy mogłaby Pani określić główne […]