Urbanistyka dla wybranych?

1 grudnia 2022. Rada Najwyższa przygotowuje się do przyjęcia projektu ustawy nr 5655, dotyczącej rozbudowy miast. Pomysłodawcy projektu twierdzą, że cyfryzuje branżę, eliminuje zagrożenia korupcyjne i wzmacnia kontrolę nad nielegalnymi inwestycjami. Tymczasem wielu krytyków dokumentu twierdzi, że działa on na korzyść dużych deweloperów i całkowicie wyklucza kontrolę publiczną. Według inicjatorki projektu, liderki frakcji Sługi Ludu […]