“Miękka” cyfryzacja Ukrainy

7 października 2020. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy i Microsoft Ukraina podpisały memorandum o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury chmurowej. Łączna wartość projektu to ponad 500 mln USD. Celem jest stworzenie większego potencjału chmurowego w Ukrainie oraz przyspieszenie transformacji cyfrowej państwa. Służyć temu będzie realizacja programu Microsoft Azure Expansion. Platforma Azure umożliwia korzystanie z szeregu nowoczesnych […]