Opóźniony start ministerstwa

Opóźniony start ministerstwa

14 maja 2021. Przywrócone pod koniec 2020r. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy rozpocznie prace do końca maja. Opóźnienia w uruchomieniu jego pracy były różnie tłumaczone i komentowane. Rada Najwyższa na posiedzeniu 15 kwietnia uchwaliła ustawę, która...
Nowy reformator sektora rolnego

Nowy reformator sektora rolnego

22 grudnia 2020. Rada Najwyższa powołała Romana Leszczenkę na stanowisko ministra polityki rolnej Ukrainy. Samodzielne ministerstwo zostaje przywrócone po roku od likwidacji. Ministerstwo Polityki Rolnej zostało zlikwidowane jesienią 2019 roku. Jego funkcje przejęło...