Dyskusyjna decyzja banku centralnego

24 maja 2022. Decyzja Narodowego Banku Ukrainy (NBU) o zniesieniu ograniczeń dotyczących kursu walutowego, po jakim banki sprzedają gotówkę, wywołała mieszaną reakcję. Niektórzy byli oburzeni tą inicjatywą, inni bronili NBU. Przed tą decyzją obowiązywały ograniczenia: przy sprzedaży waluty gotówkowej banki nie mogły odchylić się więcej niż o 10 proc. od stawki oficjalnie ustalonej przez regulatora, […]