Wielki kredyt drogowy

21 grudnia 2020. EBOR udzielił pożyczki dla Ukrainy w wysokości 450 mln EUR na rozbudowę infrastruktury drogowej. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie remontu odcinków drogi M05 Kijów-Odessa oraz budowy nowej północnej obwodnicy Lwowa. Obie są częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i mają strategiczne znaczenie dla połączeń krajowych i międzynarodowych Ukrainy, w szczególności z Unią Europejską. […]