Wsparcie dla kogeneracji

18 grudnia 2020. Gabinet Ministrów przyjął projekt ustawy o rozwoju wysokoefektywnej kogeneracji. Celem zmian jest stworzenie warunków do rozwoju wysokoefektywnej kogeneracji w Ukrainie zgodnie z zasadami i przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektyw 2004/8/WE i 2012/27/UE. Projekt ustawy przewiduje: dostosowanie systemu prawa do prawa ukraińskiego do unijnego; przeprowadzenie kompleksowej oceny wykorzystania wysokoefektywnej kogeneracji (aktualizowanej […]