Reforma górnictwa

16 października 2020. Ministerstwo Energii przedstawiło projekt reformy przemysłu węglowego. Wstępnie wybrało lokalizacje, w których mają być prowadzone pilotażowe projekty transformacji tzw. monomiast węglowych. Reforma przemysłu węglowego obejmie cztery obwody: doniecki, ługański, wołyński i lwowski. Partnerami projektu będą rząd RFN i Niemiecka Korporacja Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Ministerstwo zaoferowało partnerom projektu sześć kopalni do projektów pilotażowych: […]