Mniej migrantów w Unii

22 października 2021. Po raz pierwszy od 8 lat liczba pierwszych zezwoleń na pobyt udzielonych przez kraje Unii Europejskiej obywatelom spoza UE spadła – informuje Eurostat. W 2020 r. kraje Unii Europejskiej udzielili około 2,2 mln pierwszych zezwoleń na pobyt dla obywateli spoza UE, z czego 598 tys., czyli 26 proc. dokumentów zostało wydanych przez […]

Ukraińcy w UE czyli w Polsce

7 grudnia 2020. Eurostat poinformował, że w 2019 r. ponad połowa (55 proc.) dokumentów pobytowych wydawanych po raz pierwszy w krajach Unii Europejskiej osobom spoza UE w celu podjęcia pracy dotyczyła obywateli Ukrainy. Aż 83,6 proc. Ukraińców pracujących legalnie w UE pracuje w Polsce. Z roku na rok udział pracowników z Ukrainy w rynku pracy […]