Partnerstwo akademickie Szczecin-Chersoń

28 listopada 2020. Akademie Morskie w Szczecinie i Chersoniu zawarły porozumienie o współpracy. Inicjatorem partnerstwa była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Akademie Morskie w Szczecinie i Chersoniu należą do wiodących państwowych uczelni morskich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, których tradycja edukacji morskiej ma ponad 70. letnią historię. Uczelnie kształcą wysoko wykwalifikowane kadry oficerskie dla cywilnej żeglugi morskiej i […]