Mariupol blisko morza, z oceanem możliwości

18 października 2023. „Solidarność samorządów- współpraca polsko- ukraińska” to temat panelu w ramach Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu.

Vadym Boichenko, mer Mariupola, opowiedział o tragedii swojego miasta, które w 2022 roku broniło się przed agresorem przez 2 miesiące, 3 tygodnie i 5 dni. Rzeczywistość pięknego niegdyś miasta pod rosyjską okupacją to wysiedlenie ponad 300 tysięcy osób, zniszczonych 50 proc. budynków, zniszczona gospodarka. Łączna wartość strat w Mariupolu to 14,5 mld dolarów. Władze miasta tymczasowo osiadły w Dnipro, skąd koordynują współpracę 24 centrów mieszkańców Mariupola, rozsianych w Ukrainie i za granicą.

Samorządowcy pracują też nad planami odbudowy miasta, które- jak podkreślił mer Boichenko- „żyje w naszych sercach”. Powstaje PLAN MARIUPOL REBORN 2040, opisywany w dwóch etapach. Pierwszy etap, zaplanowany na dwa po wyzwoleniu, to ODBUDOWA: ocena stanu zniszczeń, bieżące naprawy, pomoc społeczna. Równocześnie władze samorządowe Mariupola razem z międzynarodowymi partnerami ( USAID, Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju pracują już nad planem ODRODZENIA miasto. To wizja nowego Mariupola, odwołującego się do tradycji, ale też miasta zrównoważonego rozwoju, przyjaznego mieszkańcom, „zielonego” nie tylko energetycznie.

Vadym Boichenko zwrócił też uwagę na problemy reintegracji społecznej po wyzwoleniu Mariupola. „Co zrobić z kolaborantami? Jak uniknąć samosądów? Jak zachęcić młodzież do powrotu, bo przecież we Lwów będzie miał przewagę na Mariupolem”- zastanawiał się mer miasta. I zaprezentował hasło promocyjne : „Miasto blisko morza z oceanem możliwości”.

W panelu wzięli udział: Artur Borkowski- Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Marcin Pastuszak- Zastępca Wójta Gminy Jabłonna, Dariusz Szymczycha- Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dyskusję moderował Paweł Prokop- Pełnomocnik Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej, Przewodniczący Komitetu ds. Współpracy Samorządów Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Poniżej prezentacja o planowaniu odbudowy Mariupola.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn