W grudniu początek negocjacji akcesyjnych?

4 października 2023. Opiniotwórczy portal POLITICO podał, że trwają przygotowania Unii Europejskiej do rozpoczęcia rozmów negocjacyjnych z Ukrainą. „Ogłoszenie spodziewane jest już w grudniu” – napisała Sarah Anne Aarup.

Autorka przypomniała, że kraje UE przyznały Kijowowi status kandydata do członkostwa w UE w czerwcu 2022 roku. W listopadzie bieżącego roku Komisja Europejska ma wydać „raport z postępów” Ukrainy w przygotowaniach do członkostwa w Unii.

Powołując się na poważne brukselskie źródła POLITICO przewiduje, że „chociaż Ukraina może nie spełnić wszystkich siedmiu warunków do czasu, gdy szefowie państw i rządów europejscy spotkają się na szczycie w połowie grudnia, przywódcy mają wydać oświadczenie polityczne upoważniające do negocjacji, nawet jeśli prawne ramy negocjacyjne nie są jeszcze sfinalizowane.” Przesądzić ma o tym mocne oświadczenie Komisji, które „bardzo utrudni państwom członkowskim mówienie NIE dla otwarcia negocjacji.

Polityczny nacisk wokół tego będzie po prostu zbyt duży, aby poszczególne państwa członkowskie mogły się oprzeć. Robocze założenie jest takie, że do grudnia Rada Europejska podejmie decyzję o rozpoczęciu negocjacji.”

  • FINANCIAL TIMES dotarł do dokumentu z sekretariatu generalnego Rady Unii Europejskiej, który analizuje potencjalne skutki rozszerzenia Wspólnoty o dziewięć nowych państw, w tym Ukrainę, Mołdawię i Gruzję oraz sześć państw Bałkanów Zachodnich. Analizę oparto o istniejące zasady dotyczące budżetu Unii na lata 2021-2027.

Brytyjski dziennik pisze, że przystąpienie Ukrainy do UE uprawniłoby Kijów do około 186 mld euro w ciągu siedmiu lat. Jednocześnie część państw członkowskich stałaby się po raz pierwszy płatnikami netto. Czechy, Estonia, Litwa, Słowenia, Cypr i Malta nie będą już kwalifikować się do finansowania w ramach polityki spójności. FT podaje też, że Ukraina kwalifikowałaby się do otrzymania 96,5 mld euro ze Wspólnej Polityki Rolnej UE w ciągu siedmiu lat. To zaś wymusiłoby cięcia dopłat rolnych dla obecnych państw członkowskich o około 20 procent.

Komentarz redakcyjny

Grudzień 2023 roku może być dobrym miesiącem w historii Ukrainy- rozpocznie negocjacje członkowskie z UE. Grudzień 2002 roku był dobrym miesiącem w historii Polski- 13 grudnia (w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego), w Kopenhadze, zakończyliśmy z sukcesem negocjacje członkowskie.

Co zrobić, by grudzień nas nie poróżnił? Przystąpienie nowych państw do Unii to zmiany w starym porządku rynku, dopłatach, przepływach finansowych. Niektórzy polscy politycy już grożą palcem, że nie oddadzą eurocenta. Widać nie nauczyli się jeszcze solidarności europejskiej, na której przez prawie dwadzieścia lat skorzystała Polska. Komisja Europejska i część państw członkowskich zapewne zechcą zmodernizować zasady podejmowania decyzji i niektóre polityki unijne, tak by przygotować Wspólnotę na rozszerzenie. To zrozumiałe podejście- Unia po każdym rozszerzeniu była już inna.

Polska powinna aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach Unii do zmiany i pomagać Ukrainie w realizacji mapy drogowej członkostwa. W ten sposób zbudujemy swoją podmiotowość w Unii i staniemy się rzeczywistym hubem odbudowy Ukrainy.

Dariusz Szymczycha
Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn