5 lat współpracy gospodarczej Unia Europejska-Ukraina w świetle umowy DCFTA

Zapraszamy do udziału online w konferencji „5 lat współpracy gospodarczej Unia Europejska – Ukraina w świetle umowy DCFTA”, która odbędzie się 10 grudnia o godz. 11:00 w Warszawie.

Konferencja organizowana jest przez Posła do Parlamentu Europejskiego, byłego Premiera i Prezesa NBP, Profesora Marka Belkę oraz Frakcję Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim przy współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.

Efektem pięcioletniego obowiązywania umowy stowarzyszeniowej między UE i Ukrainą oraz wynikającego z niej funkcjonowania strefy wolnego handlu jest dynamiczny wzrost wzajemnych relacji handlowych i powiązań gospodarczych. Polska stała się w ostatnim czasie głównym beneficjentem wymiany handlowej z Ukrainą spośród wszystkich państw UE, a rynek unijny stał się głównym odbiorcą dla ukraińskich produktów eksportowych.

Pięciolecie obowiązywania DCFTA stwarza idealny moment do refleksji nad wzajemnymi relacjami handlowymi, bieżącymi trudnościami, ale przede wszystkim nad szansami dla zwiększonej współpracy oraz dalszego pogłębiania integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE.

Podczas spotkania 10 grudnia, w towarzystwie przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządu Ukrainy oraz przedsiębiorców zaangażowanych w wymianę handlową, przedyskutujemy dotychczasowe osiągnięcia oraz możliwe kierunki rozwoju naszych wzajemnych relacji handlowych.

PROGRAM: PLENG

W celu otrzymania linku do transmisji online prosimy o REJESTRACJĘIstnieje możliwość oglądania konferencji w trzech wersjach językowych: j. polskim, j. ukraińskim oraz j. angielskim.

Zapraszamy do udziału!

Facebook
Twitter
LinkedIn