Nastroje migracyjne

15 września 2021. Aż 40 proc. Ukraińców jest gotowych na emigrację. Nastroje migracyjne są największe od 2015 roku.

Jak podaje firma badawcza Research & Branding Group, powołując się na dane z lipca bieżącego roku, aż 40 proc. Ukraińców jest gotowych wyjechać na stałe do innych krajów, większość z tych osób ma poniżej 40 lat. Jednocześnie 54 proc. Ukraińców nie jest gotowych do migracji, nie ma zdania 6 proc. badanych.

Wśród głównych przyczyn deklarowanej chęci emigracji Ukraińców są:

  • oferowanie za granicą ciekawej i bardziej opłacalnej pracy – 28 proc.
  • konflikt zbrojny / wojna – 27 proc.
  • problemy gospodarcze w kraju – 22 proc.
  • okoliczności rodzinne – 21 proc.
  • brak warunków do samorealizacji – 14 proc.
  • niestabilność polityczna w Ukrainie – 12 proc.

W 2021 r. zaobserwowano najwyższy od 2015 r. poziom gotowości Ukraińców do emigracji. Ten poziom był najniższy w 2019 r. (20 proc.).

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn