Spotkanie Reznikow – Piechota

3 lutego 2021. Przebywający w Warszawie wicepremier, minister reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy Ołeksij Reznikow spotkał się z prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jackiem Piechotą.

Prezes Piechota poinformował wicepremiera Reznikowa o działaniach, jakie Izba podejmuje dla wsparcia polsko- ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawił inicjatywy Izby na rzecz ustanowienia relacji między portami w Gdańsku i Odessie. Wskazał sprawy, które zdaniem przedsiębiorców utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej i wymiany handlowej. Jacek Piechota opisał wsparcie Izby dla procesu decentralizacji w Ukrainie, w tym projekt realizowany w ramach Polskiej Pomocy w obwodzie Charkowskim w 2018 roku. Piechota zapoznał też wicepremiera Reznikowa z kampanią społeczną „Partnerstwo i Zatrudnienie”, prowadzoną przez Izbę w celu tworzenia przyjaznego i równego rynku pracy dla Ukraińców w Polsce.

Wicepremier Ołeksij Reznikow zachęcił Izbę do wsparcia wysiłków władz Ukrainy w kierunku wzmocnienia małej i średniej przedsiębiorczości na terenach graniczących z okupowanymi na wschodzie terytoriami. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza od kilku już lat uczestniczy w realizacji programu wsparcia, dedykowanego dla przedsiębiorców ze wschodniej Ukrainy (obwód doniecki i ługański), który koordynuje agenda ONZ-UNDP Ukraine. W 2019 roku Izba gościła 3 grupy branżowe reprezentujące przetwórstwo mięsne, mleczarstwo, przemysł lekki i tekstylia oraz ceramikę przemysłową i artystyczną.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn