Oświadczenie Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacka Piechoty

Polska była pierwszym państwem, które w grudniu 1991 roku uznało państwowość Ukrainy i nawiązało stosunki dyplomatyczne z niepodległą Ukrainą. Nasz kraj, niezależnie od politycznych zmian, niezmiennie wspiera aspiracje euroatlantyckie Ukrainy i przeciwstawnia się naruszaniu jej integralności terytorialnej. Od 28 lat relacje gospodarcze naszych krajów wspiera Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza. Te ramy instytucjonalne naszej partnerskiej współpracy wypełniają ludzie: przedsiębiorcy, samorządowcy, eksperci wspierający ukraińskie reformy i menadżerowie zatrudniani w ukraińskich firmach. Razem stworzyliśmy wspólnotę entuzjastów, zainteresowanych sukcesem Ukrainy i Polski.

Tego wspólnego dorobku nie mogą przekreślić negatywne, pojedyncze wydarzenia, sensacje i problemy. Rozwiązujmy je w duchu wzajemnego szacunku, dobrego sąsiedztwa i myśląc o wyzwaniach przyszłości. Pamiętajmy też o tym, że zanim wymyślono „konflikty hybrydowe”, nasi przodkowie stwierdzili, że „gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”.

W sytuacji emocjonalnego napięcia, wywołanego poważnymi zarzutami postawionymi byłemu kierownictwu Ukrawtodoru, apeluję o umiar. Ważne jest to, co już wspólnie zrobiliśmy dla dobra Ukrainy i Polski, ważne są wspólne plany, których wiele mamy.

Warszawa, 21 lipca 2020 roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn