“Suchy Port” w Mościskach – obiecująca perspektywa

12 lutego 2020. Park przemysłowy „Suchy Port” planowany na terenie Mościskiej Miejskiej Zjednoczonej Wspólnoty Terytorialnej nabiera coraz realniejszych kształtów. Prezentacja projektu odbyła się w Rzeszowie podczas XIII Forum “Europa-Ukraina”.

Hasło prezentacji “Na skrzyżowaniu torów i granic”

odzwierciedla główne strategiczne zalety i właściwości projektu, który ma obejmować ukraińsko – polskie pogranicze. Wyjątkową cechą tego terenu jest jednoczesna możliwość korzystania z szerokich i tzw. “europejskich” torów kolejowych. Pierwsza prezentacja projektu odbyła się w Rzeszowie podczas Forum “Europa-Ukraina”.

Problematyka rozwoju w strefie przygranicznej,

w szczególności infrastruktury, logistyki, przetwórstwa przemysłowego i prowadzenia cywilizowanego biznesu stały się jednym z głównych akcentów w prezentacji parku przemysłowego Mościska “Suchy port”. Kwestie polsko-ukraińskiej granicy, jej infrastruktury, problemów z nią związanych były także omawiane podczas panelu “Transgraniczna współpraca i znoszenie barier dla polsko-ukraińskich przedsiębiorstw”. Moderatorem dyskusji była Iryna Sushko, dyrektor wykonawczy “Europy bez barier”.

Główne cechy i potencjał

Mościskiej Miejskiej Zjednoczonej Wspólnoty Terytorialnej, a także właściwości strategii rozwoju hromady i związane z tym niektóre elementy koncepcji parku przemysłowego przedstawił uczestnikom Sergii Storozhuk, mer Mościsk.  Współprowadził prezentację parku przemysłowego Mościska “Suchy port” Oleg Dubish, I Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, który bierze aktywny udział w pracach grupy inicjatywnej ds. tworzenia i rozwoju parku.

Oleg Dubish

Facebook
Twitter
LinkedIn