Migrantki założyły związek zawodowy

23 września 2021. W Polsce w ramach Inicjatywy Pracowniczej powstał związek zawodowy opiekunek z Ukrainy. Jest to pierwsza komisja środowiskowa powołana wyłącznie przez migrantki. Komisja Środowiskowa Pracownic i Pracowników Domowych została utworzona 19 września 2021 r., weszło do niej 13 osób. Pomysł na założenie związku zawodowego pojawił się w wyniku projektu artystycznego „Możesz na mnie […]