Nowe trolejbusy dla 12 miast

Nowe trolejbusy dla 12 miast

28 października 2020. Dwanaście ukraińskich miast otrzymało 400 nowych trolejbusów sfinansowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w ramach Programu Rozwoju Transportu Publicznego (PRTP) w Ukrainie. Flotę trolejbusów odnowiły: Dniepr, Iwano-Frankiwsk,...