Pożyczka na leasing

11 grudnia 2020. Przed Gwiazdką „sypnęło” międzynarodowym wparciem finansowym dla Ukrainy. Najpierw 640 mln EUR pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Potem wypłata 600 mln EUR preferencyjnej pożyczki UE . Teraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił 25 mln EUR pożyczki dla firmy OTP Leasing. OTP Leasing jest spółką zależną węgierskiego OTP Bank Plc. Założona […]