Stopa bez zmian

Stopa bez zmian

22 stycznia 2021. Narodowy Bank Ukrainy (NBU) postanowił utrzymać stopę procentową banku centralnego na poziomie 6 punktów i podwyższył prognozę inflacji do poziomu 7 proc. W komunikacie NBU podkreślono, że obecny wzrost inflacji wynika z czynników podażowych: wzrostu...
Redukcja sieci bankowej

Redukcja sieci bankowej

20 stycznia 2021. Narodowy Bank Ukrainy (NBU) poinformował, że w 2020 roku banki zamknęły w Ukrainie 868 swych. oddziałów w Ukrainie. Obecnie pracuje 7134 oddziałów różnych banków. Jak wygląda więc sieć bankowa w Ukrainie? Oto informacja NBU: Oszczadbank – minus...
Inwestycje wyhamowały

Inwestycje wyhamowały

14 stycznia 2021. Bohdan Danyłyszyn – Przewodniczący Rady Narodowego Banku Ukrainy (NBU) napisał na Facebooku, że „w 2020 roku napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Ukrainy został prawie zatrzymany”. Analizując przepływy walutowe i porównując je...
Bank centralny i stopy

Bank centralny i stopy

21 grudnia 2021. Na ostatnim posiedzeniu (10 grudnia) Zarząd Narodowego Banku Ukrainy (NBU) utrzymał stopę procentową banku centralnego na poziomie 6 punktów procentowych. Większość członków Komitetu Polityki Pieniężnej NBU było jednak za podniesieniem w przyszłości...