Niezależność jądrowa

30 sierpnia 2021. W Ukrainie rozpoczyna pracę nowy magazyn zużytego paliwa jądrowego. Znajduje się w Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i nosi nazwę „Centralny Magazyn Wypalonego Paliwa Jądrowego (CSFSF)”. Obiekt zbudowano do celów magazynowania zużytego paliwa trzech elektrowni jądrowych ( rówieńskiej, chmielnickiej i południowo- ukraińskiej) w ciągu najbliższych 50 lat i przechowywania przez kolejne […]

Przechowalnia w Czarnobylu

21 listopada 2020. W Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej rozpoczęło się właśnie magazynowanie zużytego paliwa jądrowego do nowego przechowalnika. Jest to kulminacyjny moment 20. letniego projektu, którego koszt realizacji stanowi ponad 400 mln EUR. W 2000 r. ostatecznie zakończono eksploatację Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu (CzAES) i rozpoczęto prace nad jej demontażem. Jednym z niezbędnych warunków do przeprowadzenia […]