Wicepremier Wereszczuk, Minister Buda i Prezes Piechota o problemach granicy

Spotkanie odbyło się w ramach konferencji „Granica polsko – ukraińska – Szansa czy bariera rozwoju?” organizowanej przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Podczas spotkania wskazano na kluczowe utrudnienia w zakresie funkcjonowania granicy i określono wyzwania jakie czekają oba kraje w zakresie usprawnienia i zwiększenia przepustowości granic, a […]