Efektywność, czyli niezależność energetyczna

22 października 2021. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła dwie ustawy mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. O efektywności energetycznej stanowi ustawa nr 4507, o rozwoju rynku biogazu ustawa nr 5464. Pierwszy dokument został przyjęty w ramach implementacji Traktatu o Wspólnocie Energetycznej i Układu Stowarzyszeniowego z UE. Drugi zmierza do stymulowania krajowego […]