Kolejny kredyt EBOR dla Lwowa

Kolejny kredyt EBOR dla Lwowa

20 maja 2021. EBOR udziela miastu Lwów pożyczki w wysokości 22 mln EUR. Jak informują w Radzie Miasta Lwowa warunki kredytu są bardzo dogodne. Oprocentowanie wynosi 2,1 rocznie. Fundusze te są przeznaczone dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które potrzebują...
Wielki kredyt drogowy

Wielki kredyt drogowy

21 grudnia 2020. EBOR udzielił pożyczki dla Ukrainy w wysokości 450 mln EUR na rozbudowę infrastruktury drogowej. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie remontu odcinków drogi M05 Kijów-Odessa oraz budowy nowej północnej obwodnicy Lwowa. Obie są częścią...
EBOR i EBI zniecierpliwione

EBOR i EBI zniecierpliwione

21 grudnia 2020. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wydały wspólne oświadczenie dotyczące zwalczania korupcji w Ukrainie. Czytamy w nim, że „zwalczanie korupcji ma kluczowe znaczenie zarówno dla osiągnięcia zaufania...
Wsparcie dla kogeneracji

Wsparcie dla kogeneracji

18 grudnia 2020. Gabinet Ministrów przyjął projekt ustawy o rozwoju wysokoefektywnej kogeneracji. Celem zmian jest stworzenie warunków do rozwoju wysokoefektywnej kogeneracji w Ukrainie zgodnie z zasadami i przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektyw...
Pożyczka na leasing

Pożyczka na leasing

11 grudnia 2020. Przed Gwiazdką „sypnęło” międzynarodowym wparciem finansowym dla Ukrainy. Najpierw 640 mln EUR pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Potem wypłata 600 mln EUR preferencyjnej pożyczki UE . Teraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)...