Kolejny kredyt EBOR dla Lwowa

20 maja 2021. EBOR udziela miastu Lwów pożyczki w wysokości 22 mln EUR. Jak informują w Radzie Miasta Lwowa warunki kredytu są bardzo dogodne. Oprocentowanie wynosi 2,1 rocznie. Fundusze te są przeznaczone dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które potrzebują inwestycji w związku z pandemią. To wspólne wsparcie zaspokoi potrzeby płynnościowe i obrotowe: spółki przewozowej „LvivElektroTrans”, przedsiębiorstwa […]

Wielki kredyt drogowy

21 grudnia 2020. EBOR udzielił pożyczki dla Ukrainy w wysokości 450 mln EUR na rozbudowę infrastruktury drogowej. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie remontu odcinków drogi M05 Kijów-Odessa oraz budowy nowej północnej obwodnicy Lwowa. Obie są częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i mają strategiczne znaczenie dla połączeń krajowych i międzynarodowych Ukrainy, w szczególności z Unią Europejską. […]

EBOR i EBI zniecierpliwione

21 grudnia 2020. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wydały wspólne oświadczenie dotyczące zwalczania korupcji w Ukrainie. Czytamy w nim, że „zwalczanie korupcji ma kluczowe znaczenie zarówno dla osiągnięcia zaufania publicznego do instytucji państwowych, jak i dla osiągnięcia silniejszego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Oba podmioty podkreślają, że „wyeliminowanie […]

Wsparcie dla kogeneracji

18 grudnia 2020. Gabinet Ministrów przyjął projekt ustawy o rozwoju wysokoefektywnej kogeneracji. Celem zmian jest stworzenie warunków do rozwoju wysokoefektywnej kogeneracji w Ukrainie zgodnie z zasadami i przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektyw 2004/8/WE i 2012/27/UE. Projekt ustawy przewiduje: dostosowanie systemu prawa do prawa ukraińskiego do unijnego; przeprowadzenie kompleksowej oceny wykorzystania wysokoefektywnej kogeneracji (aktualizowanej […]

Pożyczka na leasing

11 grudnia 2020. Przed Gwiazdką „sypnęło” międzynarodowym wparciem finansowym dla Ukrainy. Najpierw 640 mln EUR pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Potem wypłata 600 mln EUR preferencyjnej pożyczki UE . Teraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił 25 mln EUR pożyczki dla firmy OTP Leasing. OTP Leasing jest spółką zależną węgierskiego OTP Bank Plc. Założona […]

Przechowalnia w Czarnobylu

21 listopada 2020. W Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej rozpoczęło się właśnie magazynowanie zużytego paliwa jądrowego do nowego przechowalnika. Jest to kulminacyjny moment 20. letniego projektu, którego koszt realizacji stanowi ponad 400 mln EUR. W 2000 r. ostatecznie zakończono eksploatację Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu (CzAES) i rozpoczęto prace nad jej demontażem. Jednym z niezbędnych warunków do przeprowadzenia […]

Ukryte zasoby

16 listopada 2020. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest gotowy udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości 200 mln EUR na weryfikację zasobów złóż kopalin. Według służby prasowej Gabinetu Ministrów omówiono to podczas internetowego spotkania premiera Denysa Szmyhala z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Marošem Šefčovičem. „Wcześniej rozmawialiśmy z EBOR o możliwym projekcie weryfikacji zasobów złóż kopalin w Ukrainie. […]

Elektryfikacja odcinka Dołyńska-Mikołajów

5 listopada 2020. W 2021 roku rozpocznie się realizacja pierwszego projektu elektryfikacji odcinka kolejowego Dołyńska – Mikołajów.  Inwestycja będzie sfinansowana z pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Służba prasowa Ministerstwa Finansów poinformowała, że umowa pożyczki z EBOR w wysokości 150 mln EUR przeznaczona jest na projekt elektryfikacji linii kolejowej Dołyńska – Mikołajów – Kołosiwka. […]

Nowe trolejbusy dla 12 miast

28 października 2020. Dwanaście ukraińskich miast otrzymało 400 nowych trolejbusów sfinansowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w ramach Programu Rozwoju Transportu Publicznego (PRTP) w Ukrainie. Flotę trolejbusów odnowiły: Dniepr, Iwano-Frankiwsk, Charków, Chersoń, Krzemieńczuk, Krzywy Róg, Lwów, Mariupol, Mikołajów, Odessa, Połtawa i Żytomierz. Ponadto EBOR sfinansował zakup 35 autonomicznych trolejbusów dla Dniepru, Krzemieńczuka i […]