W co inwestować zdaniem szefa EBI

11 maja 2021. Szef przedstawicielstwa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Ukrainie Jean-Erik de Zagon uznał przemysł spożywczy i IT najbardziej atrakcyjnymi dla inwestycji w Ukrainie. Według de Zagona, w Ukrainie jest wiele obiecujących sektorów. Ukraińska gleba jest „jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą na świecie”, co jest warunkiem wstępnym rozwoju przemysłu spożywczego. Ale Ukraina powinna […]

EBI podsumowuje i planuje

5 lutego 2021. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zwiększył swoje inwestycje w Ukrainie w zeszłym roku o 50 proc. w porównaniu z 2019 r. EBI w 2020 r. zainwestował ponad 1 mld EUR, podnosząc wartość swych inwestycji w Ukrainie do 7,5 mld EUR. W 2020 roku EBI zrealizował następujące pożyczki dla Ukrainy: 340 mln EUR na […]

EBOR i EBI zniecierpliwione

21 grudnia 2020. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wydały wspólne oświadczenie dotyczące zwalczania korupcji w Ukrainie. Czytamy w nim, że „zwalczanie korupcji ma kluczowe znaczenie zarówno dla osiągnięcia zaufania publicznego do instytucji państwowych, jak i dla osiągnięcia silniejszego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Oba podmioty podkreślają, że „wyeliminowanie […]

Kredyt EBI na transport ekologiczny

18 listopada 2020. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)  jest gotów udzielić kolejnych 200 mln EUR pożyczek na rozwój sieci transportu przyjaznego środowisku we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury Ukrainy. Według służby prasowej Ministerstwa Infrastruktury, wspólnie z EBI przygotowuje ono, drugą fazę projektu „Miejski Transport Publiczny Ukrainy II”. Projekt zakłada odnowienie parków komunikacji miejskiej w różnych miastach. Wstępnie […]

Elektryfikacja odcinka Dołyńska-Mikołajów

5 listopada 2020. W 2021 roku rozpocznie się realizacja pierwszego projektu elektryfikacji odcinka kolejowego Dołyńska – Mikołajów.  Inwestycja będzie sfinansowana z pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Służba prasowa Ministerstwa Finansów poinformowała, że umowa pożyczki z EBOR w wysokości 150 mln EUR przeznaczona jest na projekt elektryfikacji linii kolejowej Dołyńska – Mikołajów – Kołosiwka. […]