Chemistry Ukrainе: duże możliwości

27 maja 2021. Jak się ma dzisiaj branża chemiczna w Ukrainie? Czy jest tu pole do współpracy polsko-ukraińskiej? Jaki jest jej potencjał inwestycyjny? Te i wiele innych kwestii zostało poruszonych podczas organizowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą konferencji „Chemistry Ukrainе on-line” z cyklu “Gospodarka, decentralizacja i rozwój lokalny”. Mimo regresu po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy udział […]