Siedem zasad odbudowy Ukrainy

6 lipca 2022. W Lugano zakończyła się międzynarodowa konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy- Ukraine Recovery Conference (URC 2022). Przyjęto deklarację poparcia dla Ukrainy, zawierając siedem głównych zasad odbudowy. Oto one: Współpraca. Proces odbudowy Ukrainy możliwy jest tylko we współpracy partnerami międzynarodowymi, przy jasnej kontroli dochodów finansowych. Skupienie na reformach. Odbudowa, trwałość oraz kontynuacja i doskonalenie […]