Pracownik rolny poszukiwany

Pracownik rolny poszukiwany

28 czerwca 2021. W Ukrainie pojawiło się więcej ofert pracy w handlu, usługach i rolnictwie, poszukiwani są również wysoko wykwalifikowani pracownicy. Jak poinformowała Inna Bondini, szefowa wydziału obsługi ludności w Państwowej Służbie Zatrudnienia Ukrainy spadek...
Coraz mniej bezrobotnych

Coraz mniej bezrobotnych

25 czerwca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się i osiągnęła poziom sprzed pandemii. Według danych ukraińskiego Państwowego Centrum Zatrudnienia na dzień 24 czerwca 2021 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 354 tysiące osób, czyli o...
Koronawirus i bezrobocie

Koronawirus i bezrobocie

22 marca 2021. Z powodu sytuacji epidemiologicznej w Ukrainie wzrosła stopa bezrobocia z 8,5 proc. do 9,9 proc., a także nastąpił spadek realnych dochodów Ukraińców. W raporcie Centrum Razumkowa „Ukraina 2020-2021: nieuzasadnione oczekiwania, nieoczekiwane...
Mali i średni blisko upadłości

Mali i średni blisko upadłości

2 grudnia 2020. Ponad 10 proc. małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się na skraju upadłości. To wpływ lockdownu na gospodarkę Ukrainy. Wśród skutków epidemii Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)  wymienia spadek konsumpcji oraz PKB. Zdaniem Dafiny...