Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej

Informujemy, iż w dniu 29 kwietnia br. w Kijowie odbędzie się kolejne posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. W ramach przygotowań do tego wydarzenia,  Ministerstwo Rozwoju identyfikuje kwestie problemowe we wzajemnych stosunkach gospodarczych, także  opracowuje listę problemów, z którymi zmagają się polskie firmy na rynku ukraińskim. Analogiczne działania podejmuje strona ukraińska w odniesieniu do […]

Welconomy Forum in Toruń 2021

Toruń

Zapraszamy do udziału w konferencji Welconomy Forum in Toruń 2021, która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2021. Welconomy Forum in Toruń to kongres społeczno-ekonomiczny. Wydarzenie jest organizowane od 1994 roku, a od 2008 roku gospodarzem Welconomy jest miasto Toruń. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest dr Jacek Janiszewski, były Minister Rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka, […]

IV Polsko-Ukraińska Konferencja Rolno-Spożywcza

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu „IV Polsko-Ukraińska Konferencja Rolno-Spożywcza”, które planowane jest w dniu 25 czerwca 2021 r. w Kijowie. Wśród zaproszonych Gości spodziewamy się przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Ekonomiki Rozwoju i Gospodarki Żywnościowej, przedstawicieli Ośrodków Hodowli Roślin i Zwierząt w Polsce i na Ukrainie, przedstawicieli ukraińskich […]