Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

IV Polsko-Ukraińska Konferencja Rolno-Spożywcza

25 czerwca

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu „IV Polsko-Ukraińska Konferencja Rolno-Spożywcza”, które planowane jest w dniu 25 czerwca 2021 r. w Kijowie.

Wśród zaproszonych Gości spodziewamy się przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Ekonomiki Rozwoju i Gospodarki Żywnościowej, przedstawicieli Ośrodków Hodowli Roślin i Zwierząt w Polsce i na Ukrainie, przedstawicieli ukraińskich Agro-Holdingów, przedstawicieli producentów i dystrybutorów maszyn i urządzeń rolniczych z Polski i z Ukrainy, przedstawicieli polskich i ukraińskich producentów i dystrybutorów produktów rolno-spożywczych.

Ze względu na dynamiczny rozwój sektora rolno-spożywczego Polsce i w Ukrainie konferencja ta, okaże się owocną dla dwóch stron w zakresie promocji eksportu i inwestycji polskich firm w Ukrainie, pomoże w nawiązaniu bezpośrednich relacji pomiędzy przedsiębiorstwami z obu krajów. Dodatkowym atutem jest zaprezentowanie polskiej oferty innowacyjnej, obejmującej zarówno dostępność materiału nasiennego i hodowlanego oraz wysokich technologii produkcyjnych, jak innowacyjność w rozumieniu gospodarki rolno-spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii utylizacji odpadów gospodarskich i czy podnoszenia wydajności zbiorów poprzez stosowanie innowacyjnych technologii. Ukraińskie podmioty wyrażają chęć zakupów i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i skorzystanie z polskiej oferty w modernizacji produkcji i oferowanych przez Polskę usług. W ramach konferencji przewiduje się część prezentacji wybranych polskich i ukraińskich firm w ww. gałęziach gospodarki oraz rozmowy w formacie B2B w celu uszczegółowienia dalszej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem transakcji eksportowej.

Tematyka wydarzenia:

  • Wejście na rynek Ukraiński – wymiana doświadczeń, uwag i spostrzeżeń.
  • Zaprezentowanie oferty eksportowej i inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw w sektorze rolno-spożywczym.
  • Ocena warunków obrotu transgranicznego pomiędzy Polską a Ukrainą oraz ich wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej w tym działalności eksportowej.
  • Wymiana doświadczeń związanych z eksportem polskich towarów i usług, bezpośrednimi inwestycjami oraz uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Ukrainie.
  • Analiza stanu rozwoju gospodarczego po podpisaniu przez Ukrainę umowy o strefie wolnego handlu z UE oraz prognoza perspektyw w kontekście zwiększenia obrotów handlowych, w tym eksportu.
  • Rozszerzenie bazy kontaktów pomiędzy polskimi i ukraińskimi kontrahentami;

Zachęcamy do udziału!

Szczegóły

Data:
25 czerwca
Wydarzenie kategoria:
View Event Website