Банк довіри і соціальної вразливості

Банк довіри і соціальної вразливості

Розмова з Яцеком Шугаєвим, Головою правління  АТ «Кредобанк» – Ми живемо в час глобальних змін, пов’язаних, головним чином, з пандемією. Які ризики існують для фінансової стабільності України і, зокрема, банківської системи? – Розповсюдження коронавірусу...
Bank zaufania i wrażliwości społecznej

Bank zaufania i wrażliwości społecznej

Bank zaufania i wrażliwości społecznej Rozmowa z Jackiem Szugajewem, Prezesem Zarządu KredoBank S.A. Żyjemy w czasach globalnych zmian związanych przede wszystkim z pandemią. Jakie są ryzyka dla stabilności finansowej Ukrainy i systemu bankowego w szczególności?...
Inwestycje z gwarancjami rządowymi

Inwestycje z gwarancjami rządowymi

22 lipca 2020. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła projekt ustawy o wsparciu projektów inwestycyjnych o znacznych nakładach inwestycyjnych. Tzw. gwarancją inwestorską będzie zawarcie bezpośredniej umowy z rządem Ukrainy na 15 lat. Inwestorowi zostanie przydzielony...
Program odnowy wagonów towarowych

Program odnowy wagonów towarowych

21 lipca 2020. Ukrzaliznytsia przygotowała program odnowienia parku wagonów towarowych w latach 2021-2025. Głównym celem programu jest poprawa stanu technicznego eksploatowanych wagonów oraz wsparcie krajowych producentów taboru. Planowane jest ustalenie kontyngentów...
Rejestr budowlany

Rejestr budowlany

20 lipca 2020. Podjęto kolejne działania w celu zwalczania nadużyć w sferze budownictwa. W Ukrainie uruchomiono Rejestr Czynności Budowlanych i portal publiczny systemu. Jest to pierwszy etap wdrażania Jednolitego Państwowego Systemu Elektronicznego. Od tej chwili...