Droższe przewozy kolejowe

Droższe przewozy kolejowe

30 lipca 2021. Podwyżka taryf dla przewozów kolejowych zwiększy koszty przedsiębiorstw o 10,1 mld UAH rocznie. W firmach paliwowo-energetycznych prognozowany jest wzrost kosztów przewozów kolejowych o ponad 30 proc. czyli 2 miliardy UAH rocznie. Ucierpi również...
Hazard rwie się do pracy

Hazard rwie się do pracy

30 lipca 2021. Blisko dziesięciu zagranicznych operatorów gier hazardowych złożyło wnioski o wydanie licencji na prowadzenie działalności w Ukrainie. Podczas okrągłego stołu „Trendy społecznej odpowiedzialności hazardu” Borys Baum, wiceprzewodniczący rady...
Możliwy import polskiego węgla

Możliwy import polskiego węgla

30 lipca 2021. Spadają zapasy węgla kamiennego w ukraińskim systemie energetycznym. Niedobory będą uzupełniane wydobyciem z własnych zasobów i importem węgla, m.in. z Polski. Minister energii Herman Haluszenko wskazał też inne, możliwe kierunki importu: Republikę...
Polski kredyt przedłużony

Polski kredyt przedłużony

29 lipca 2021. Więcej czasu na wykorzystanie 100 mln EUR na rozbudowę infrastruktury na granicy polsko-ukraińskiej. Teraz trzeba wydać pieniądze do końca 2022 r. Rząd Ukrainy przesunął termin realizacji umów z polskimi firmami na wykonanie dróg prowadzących do przejść...