Kasyna internetowe offline

7 maja 2024. O potrzebie ograniczenia działalności kasyn online i zakazu ich powszechnej reklamy w Ukrainie dyskutuje się od kilku miesięcy, o czym eDialog już pisał. Odpowiednia petycja uzyskała wymaganą liczbę podpisów. W rezultacie Wołodymyr Zełenski podpisał dekret nakazujący Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony podjęcie szeregu decyzji.

Zgodnie z tą decyzją Gabinet Ministrów powinien:

  • opracować procedurę ograniczenia wszelkich form reklamy gier hazardowych, w tym tych z symbolami Sił Zbrojnych Ukrainy;
  • zakazać rejestracji kilku kont dla jednego gracza przez organizatora gier hazardowych w Internecie, a także określić maksymalny czas ciągłego uczestnictwa w grach hazardowych online w ciągu dnia dla jednego konta i wprowadzić obowiązkowe przerwy w grze;
  • zobowiązać organizatorów gier hazardowych w Internecie do ustanawiania limitu wydatków gracza na grę w określonym czasie (dniu, tygodniu, miesiącu) z możliwością zmiany tego limitu nie częściej niż raz na miesiąc.


Dokument zawiera również instrukcje dla poszczególnych ministerstw i agencji.  Ministerstwo Zdrowia powinno zapewnić przyjęcie protokołu klinicznego dotyczącego leczenia poważnego uzależnienia od hazardu w ciągu trzech miesięcy i przeprowadzić odpowiednie szkolenia dla pracowników służby zdrowia.

Ministerstwo Polityki Społecznej powinno przyjąć państwowy standard rehabilitacji społecznej i psychologicznej osób uzależnionych od hazardu w ciągu trzech miesięcy i przeprowadzić odpowiednie szkolenia dla dostawców usług społecznych. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej powinno w ciągu miesiąca przeprowadzić negocjacje z Apple i Google w celu zakazania umieszczania w ich sklepach aplikacji hazardowych bez odpowiedniej licencji w strefie UA.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy powinna w ciągu dwóch miesięcy przeprowadzić kontrole organizatorów gier hazardowych pod kątem przestrzegania przez nich ukraińskiego ustawodawstwa sankcyjnego.

Z kolei Narodowy Bank powinien wprowadzić zakaz przyjmowania towarów podwójnego zastosowania jako zabezpieczenia (lombardy otrzymały już odpowiednie instrukcje). NBU powinien takżezatwierdzić zalecenia dla banków wydających karty płatnicze, aby spełniały wymogi ustawy Ukrainy „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów z przestępstw, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia” w zakresie przelewów P2P oraz dla banków, aby blokowały płatności kredytowe obywateli na rachunki organizatorów gier hazardowych.

Osobny paragraf decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczy wojskowych, których uzależnienie od hazardu stało się prawdziwym problemem. Głównodowodzący Ołeksandr Syrskij i inni dowódcy wojskowi powinni zakazać im dostępu do zakładów hazardowych i kasyn online. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób zostanie to wdrożone w praktyce.

Eksperci przedstawili swoją ocenę decyzji RNBO. Tak, jak mówi członkini komitetu finansowo-podatkowego Rady Najwyższej Ukrainy Nina Jużanina, niektóre punkty decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony nie są wsparte odpowiednimi normami prawnymi, w szczególności dotyczy to ustanowienia limitów wydatków graczy na gry hazardowe w określonym czasie. Według Jużaniny, bardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby skoncentrowanie się na ograniczeniu wydatków pieniężnych. Na przykład proponuje ustalenie limitu nie przekraczającego jednej minimalnej płacy, z możliwością jego zwiększenia do poziomu nie wyższego niż 50 proc.średniego miesięcznego dochodu podlegającego opodatkowaniu gracza za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym wymagane byłoby potwierdzenie takiego dochodu.

Jużanina przypomniała, że zgodnie z obowiązującą ustawą „O państwowej regulacji działalności w zakresie organizowania i prowadzenia gier hazardowych”, miał zostać uruchomiony Państwowy System Monitoringu Online, który powinien otrzymywać wszystkie informacje analityczne o każdym indywidualnym graczu. Dopóki nie istnieje taki system, trudno jest wprowadzić ograniczenia przewidziane w decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Ponadto, zdaniem ekspertów, trudno będzie kontrolować, jak decyzja zostanie zrealizowana w praktyce, szczególnie w odniesieniu do wojskowych. Nie można bowiem monitorować każdego żołnierza, nie da się też zabrać wszystkich smartfonów, zwłaszcza że wielu z nich używa kilku numerów różnych operatorów. Szczególnie trudne staje się to w przypadku korzystania z VPN, który umożliwia anonimowy dostęp do sieci.

Decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy dotyczącą kasyn online eksperci określają jako pewnego rodzaju drogowskaz, który wskazuje kierunki, ale nie zawiera konkretnych działań ani mechanizmów realizacji. Jednak fakt, że kwestia działalności kasyn online została podjęta poważnie, jest oceniany przez społeczeństwo pozytywnie.

Wiktoria Czyrwa
Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash

 

Facebook
Twitter
LinkedIn