Bujda o polskich torach

12 kwietnia 2024. W Polsce bez zmian w infrastrukturze na granicy z Ukrainą, tymczasem Ukrzaliznycia- w ramach integracji z europejską siecią kolejową- rozpoczyna budowę linii o europejskim rozstawie szyn między Chopem a Użhorodem.

Ukrzaliznycia rozpoczęła budowę kolei o europejskim rozstawie szyn na odcinku Chop – Użhorod, jednego z projektów strategicznego programu rozwoju infrastruktury kolejowej Ukrainy zintegrowanej z UE. 11 kwietnia w obecności premiera Ukrainy Denysa Szmyhala i prezesa zarządu JSC Ukrzaliznycia Jewhena Liaszczenko położono pierwsze elementy nowego toru o europejskim rozstawie szyn.

„Rozpoczęliśmy projekt, obecnie kończymy prace przygotowawcze, a główny etap budowy rozpocznie się w maju. Dokumentacja projektowa i studium wykonalności zostały opracowane na koszt budżetu państwa w latach 2021-2022. Projekt będzie realizowany przy 50 proc. dofinansowaniu z unijnego instrumentu Łącząc Europę (CEF). Ukrzaliznycia otrzymała możliwość realizacji tego projektu w wyniku udanego udziału w konkurencyjnym wyborze projektów CEF w 2022 roku. Całkowita kwota projektu wynosi 1,3 mld UAH. Okres realizacji projektu wynosi 14 miesięcy”- powiedział Jewhen Liaszczenko, dyrektor generalny Ukrzaliznyci.

Projekt obejmuje:

  • budowę 22 km torów kolejowych o europejskim standardzie,
  • rekonstrukcję sztucznych konstrukcji, obiektów i sieci zaplecza inżynierskiego,
  • wyposażenie toru w dwukierunkową półautomatyczną blokadę i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.


Realizacja projektu umożliwi uruchomienie bezpośrednich pociągów pasażerskich na normalnym torze z Użhorodu do krajów europejskich, a także dokonywanie przesiadek z pociągów ze wszystkich regionów Ukrainy w celu dalszej podróży po Europie.

Ponadto w kolejnym etapie planowana jest elektryfikacja nowego europejskiego toru 1435 mm na odcinku Chop-Użhorod. Jewhen Liaszczenko powiedział, że Ukrzaliznycia złożyła wniosek o udział w nowym konkursie CEF na dofinansowanie projektu.

Planowane jest także przeprowadzenie uzasadnienia techniczno-ekonomicznego ewentualnej rozbudowy trasy Eurotrack z Użhorodu do Lwowa, co będzie ważnym krokiem w kierunku przyłączenia Lwowa do dwóch europejskich korytarzy transportowych sieci TEN-T: Ren-Dunaj i Morze Śródziemne.

  • Chop położony na ukraińskim Zakarpaciu stanowi ważny węzeł kolejowy – tu rozdzielają się linie kolejowe ze Lwowa do Koszyc i Budapesztu. W mieście znajdują się trzy przejścia graniczne: kolejowe na granicy ze Słowacją (Czop – Čierna nad Tisou) oraz kolejowe i drogowe na granicy z Węgrami (Czop – Záhony). Po stronie węgierskiej działa nowy, pobudowany w roku 2022, jeden z najnowocześniejszych terminali przeładunkowych East-West Gate (EWG) w Fényeslitke, który z projektowanej działalności – obsługi ruchu towarowego Azja-Europa na Nowym Jedwabnym Szlaku błyskawicznie przestawia się na obsługę eksportu ukraińskich płodów rolnych a przygotowuje się do realizacji zadań związanych z powojenną odbudową Ukrainy.


Realizacja tego projektu przez koleje ukraińskie pozwoli na udrożnienie alternatywnego szlaku transportowego łączącego Ukrainę przez europejski korytarz śródziemnomorski z południem a korytarz Ren – Dunaj z północą Europy, z pominięciem Polski.

Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn