Lublin inspiruje do współpracy

28 marca 2024. Lublin promuje się jako „Miasto Inspiracji”. Umacnia brand „Gospodarczy Lublin”. Używa też hasła promocyjnego „Lublin- brama Unii Europejskiej na Wschód”. Prezydent Wołodymyr Zełenski nagrodził postawę mieszkańców, samorządu terytorialnego i przedsiębiorców Lublina tytułem „Miasta – Ratownika Ukrainy”.

Ósma już konferencja z cyklu „Miasto przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy”, która odbyła się właśnie w Lublinie 25 marca, rzeczywiście przyniosła wiele inspiracji, otwierających nas na Ukrainę i pomocnych w drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza organizuje te konferencje we współpracy z władzami samorządowymi miast, które pomagają uchodźcom z Ukrainy w podejmowaniu działalności biznesowej.

Partnerstwa polskich i ukraińskich samorządów do 24 lutego 2022 roku często miały rytualny charakter i sprowadzały się do wymiany oficjalnych wizyt lokalnych włodarzy. Rosyjska agresja zmieniła charakter tych relacji, na pomoc humanitarną i wsparcie w małej odbudowie ukraińskich społeczności. Partnerstwa przestały być „oficjałką” i są realnym współdziałaniem. Krzysztof Stanowski, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Lublina mówił, że partnerstwa z 10. ukraińskimi miastami nigdy nie były fasadowe. Lublin zapraszał swych partnerów do wspólnego aplikowania o fundusze dla samorządów, uczył ukraińskich urzędników jak poruszać się w świecie grantów, tak by z czasem odstąpić ukraińskim miastom rolę liderów projektów.

Kamil Wyszkowski, dyrektor UNOPS Polska wracał do dobrych wspomnień z Kongresu Współpracy Europy Wschodniej, orgaznizowanego w Lublinie. Mówił też o dobrych doświadczeniach współpracy UNOPS z ukraińskimi samorządami w czasie pełnoskalowej wojny. Jest już wiele samorządów, w których potrafią na czas i transparentnie rozliczać się z pomocy udzielanej przez UNOPS. UNOPS ma długą listę miast i hromad w Ukrainie, w których korupcja nie przechodzi.

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza jako jedyna bilateralna izba gospodarcza w Polsce prowadzi platformę samorządową. Jej wyrazem był projekt „Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie”, realizowany w Charkowszczyźnie. We współpracy z ukraińskimi organizacjami samorządowymi i programem Study Tours to Poland, Izba przeprowadziła kilkanaście wizyt studyjnych liderów lokalnych społeczności. Do programu Baltic Business Forum na stałe wprowadzono tematykę samorządową. W rezultacie tych działań w Izbie powołano Komitet do Spraw Współpracy Samorządów, którym współkierują Diana Barynowa i Paweł Prokop.

Nic więc dziwnego, że podczas tej konferencji Izba ogłosiła zamiar powołania w Lublinie Centrum Współpracy Samorządów Polski i Ukrainy, swoistego hubu kompetencji i wymiany doświadczeń. Wsparcie dla tej idei wyraził poseł Michał Krawczyk, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Już niebawem zaprosi do Lublina swego odpowiednika z Rady Najwyższej Ukrainy, by omówić projekt. Poparcie wyraziły władze miasta Lublina i UNOPS Polska.

Polska pomogła Ukrainie w reformie samorządowej zwanej decentralizacją. Teraz poprzez wsparcie współpracy samorządów chcemy pomóc w modernizacji Ukrainy.

Dariusz Szymczycha
fot. Miasto Lublin

 

Facebook
Twitter
LinkedIn