Dialog i współpraca

11 marca 2024. We Lwowie odbyło się posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Polskę reprezentowali przedstawiciele wszystkich resortów zaangażowanych we współpracę gospodarczą, w tym ministrowie Krzysztof Hetman i Czesław Siekierski. Delegacji ukraińskiej przewodniczyła wicepremier, minister reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Ukrainy Iryna Wereszczuk. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.

Na początku posiedzenia minister Krzysztof Hetman podkreślił, że Polska cały czas solidaryzuje się z Ukrainą i narodem ukraińskim oraz wspiera Ukrainę na wielu płaszczyznach.

„W ostatnim roku w naszych relacjach pojawiły się jednak tematy bardzo trudne, złożone, wymagające od nas wyważenia stanowisk i odpowiedniej ochrony naszych obywateli. W szczególności zagrożona została sytuacja polskich rolników i przewoźników. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji gospodarczej naszych ukraińskich partnerów, ale to też trudny czas dla nas wszystkich. Uważamy, że tylko wzajemny dialog i otwartość mogą doprowadzić do kompromisowego rozwiązania wrażliwych kwestii. Dziś też będziemy o nich rozmawiać”– dodał minister.

W czasie spotkania dyskutowano również o wzmacnianiu współpracy m.in. w energetyce, projektach kosmicznych, metrologii i o odbudowie Ukrainy. Polska jest też gotowa do wymiany doświadczeń w zakresie prawa zamówień publicznych i chce wspierać Ukrainę w procesie dostosowania do akcesji do UE.

„ W tym roku będziemy obchodzić 20. rocznicę przystąpienia Polski do UE i sądzę, że to właśnie Polska ma nie tylko odpowiednie zrozumienie dla potrzeb Ukrainy w zakresie akcesji, ale też wolę dzielenia się doświadczeniami z naszej drogi do Unii” – zaznaczył minister Hetman.

Polsko-Ukraińska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Gospodarczej została powołana na mocy polsko-ukraińskiej umowy o współpracy gospodarczej z 2005 roku. Dotychczas odbyło się 8 posiedzeń. W ramach Komisji formalnie działa siedem grup roboczych (ds. współpracy w rolnictwie, turystyce, sektorze paliwowo-energetycznym, transportu, informacji geoprzestrzennej, przestrzeni kosmicznej, handlu i inwestycji) i jedna podkomisja (przemysł obronny).

Jak zapowiedział podczas spotkania z mediami minister Krzysztot Hetman, wraz wicepremier Iryną Wereszcuk podjęli decyzję, by zintensyfikować prace Komisji.

„Chcemy, by Komisja spotykała się częściej, a grupy robocze zostały poszerzone o kolejne obszary współpracy”– poinformował  minister K. Hetman.

Rozmowy Komisji poprzedziło wspólne z wicepremier Wereszczuk i ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Zwaryczem, złożenie przez ministra Hetmana kwiatów na Cmentarzu Łyczakowskim oraz spotkanie dwustronne szefa MRiT z wicepremier Ukrainy. Wśród tematów rozmowy były zagadnienia związane m.in. ze współpracą handlową, odbudową Ukrainy i współpracą przedsiębiorców.

Dzień wcześniej, 10 marca 2024 roku, w obecności ministra Hetmana i wicepremier Vereshchuk, podpisano umowę pomiędzy Państwową Służbą Celną Ukrainy a firmą Unibep S.A. na przebudowę przejścia drogowego „Szeghini” na polsko-ukraińskiej granicy.

Na podstawie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/minister-hetman-we-lwowie-tylko-wzajemny-dialog-i-otwartosc-moga-doprowadzic-do-kompromisowego-rozwiazania-wrazliwych-kwestii-w-dwustronnych-relacjach

Facebook
Twitter
LinkedIn