Wspólne zasady i cele

8 marca 2024. UN Global Compact Poland i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały porozumienie o współpracy.

Strony Memorandum of Understanding wyraziły wolę współpracy na rzecz realizacji zasad strategii globalnej United Nations Global Compact, uzgodnionych w ramach Systemu ONZ. Są nimi:

  1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
  2. Eliminować wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez Firmę.
  3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
  4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
  5. Zniesienia pracy dzieci.
  6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
  7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
  8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej.
  9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
  10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.


UN Global Compact Poland i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza podjęły współpracę po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jej wyrazem był, m.in.,  udział Izby w raporcie eksperckim „United business for Ukraine – sustainable reconstruction of Ukraine”.

W planie partnerów jest, m.in., promowanie  celów zrównoważonego rozwoju ONZ w procesie odbudowy Ukrainy.

Na zdjęciu: Kamil Wyszkowski- Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland / Przedstawiciel UNOPS w Polsce i Dariusz Szymczycha- Pierwszy Wiceprezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Facebook
Twitter
LinkedIn