Gwarancje dla inwestycji prywatnych

5 lutego 2024. Komisja Europejska i IFC (największa na świecie instytucja finansująca rozwój sektora prywatnego z grupy Banku Światowego) podpisały umowę gwarancyjną w celu wsparcia odbudowy Ukrainy.

Na mocy umowy Unia Europejska przekaże IFC do 90 mln euro gwarancji finansowych na wsparcie inwestycji w Ukrainie w ramach programu IFC Better Futures Program (BFP). Oczekuje się, że uruchomione w ramach programu inwestycje sektora prywatnego osiągną wartość ponad 500 mln euro we wszystkich sektorach, w tym w podstawową infrastrukturę i produkcję towarów, promowanie dekarbonizacji i zachowanie źródeł utrzymania ludności.

  • W 2022 roku IFC uruchomiła program Economic Resilience Action (ERA) o wartości 2 miliardów dolarów, aby wesprzeć ukraiński sektor prywatny. Od tego czasu IFC zapewniła finansowanie w wysokości ponad 650 milionów dolarów i zmobilizowała ponad 400 milionów dolarów na wsparcie sektora technologicznego, agrobiznesu, krytycznego eksportu i importu oraz finansowania MŚP.
  • Łączne wsparcie UE dla Ukrainy i jej obywateli od początku rosyjskiej inwazji wynosi ponad 88 mld euro. Obejmuje to wkłady instytucji UE i państw członkowskich na wsparcie gospodarcze, finansowe, wojskowe i humanitarne, a także na przyjmowanie ukraińskich uchodźców w państwach członkowskich UE.


Więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_611

Facebook
Twitter
LinkedIn