17 stycznia w południe- blokada zawieszona

16 stycznia 2024. Organizatorzy trwających od 6 listopada 2023 r. zgromadzeń przed drogowymi przejściami granicznymi w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej podpisali 16 stycznia 2024 r. z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem porozumienie, na mocy którego zawieszają protesty do 1 marca 2024 roku- poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

„(…) Na mocy tego porozumienia protestujący polscy przewoźnicy drogowi oraz Ministerstwo Infrastruktury podjęli wzajemne ustalenia, mające na celu stworzenie warunków do kontynuacji działań, zmierzających do rozwiązania problemów polskiej branży transportowej oraz przywrócenia równowagi na rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy w relacjach Polska-Ukraina.

Porozumienie zawiera siedem punktów, obejmujących w szczególności:

  • prace legislacyjne zmierzające do zmian w prawie krajowym, propozycje zmian do umowy UE-Ukraina,
  • monitorowanie realizacji dokonanych uzgodnień strony polskiej ze stroną ukraińską m.in. w zakresie usprawnienia odprawy granicznej pojazdów powracających z Ukrainy bez ładunku,
  • wzmocnienia systemu kontroli polskich służb w zakresie wykrywania nieuprawnionych i nieobjętych Umową UE-Ukraina przewozów oraz prowadzenie analiz w konsultacji ze stroną publiczną w zakresie możliwości wsparcia finansowego.

Porozumienie ma także na celu wprowadzenie zmian ustawowych w kierunku wyeliminowania niezgodnych z prawem praktyk (uruchomienie systemu SENT, doprecyzowanie obowiązków spedytorów, nadawców i odbiorców w zakresie zlecania przewozu drogowego podmiotom nieuprawnionym oraz wzmocnienie systemu sankcji z tego tytułu). Punkt piąty porozumienia, a więc zaproszenie przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka przedstawicieli Komitetu Protestujących do prac w Zespole do spraw rozwiązania problemów na polsko-ukraińskiej granicy powołanego w Ministerstwie Infrastruktury został zrealizowany podczas konferencji prasowej.(…)”

Więcej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/polscy-przewoznicy-zawieszaja-protesty-przed-drogowymi–przejsciami-granicznymi-z-ukraina

Po podpisaniu porozumienia Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak oraz wiceminister Paweł Gancarz spotkali się w trybie online z wicepremierem z ds. odbudowy, ministrem ds. rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Oleksandrem Kubrakowem.

Minister Dariusz Klimczak przekazał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi wiadomość o podpisaniu porozumienia z przedstawicielami polskich przewoźników, w wyniku którego zobowiązali się oni zawiesić do dnia 1 marca 2024 r. protest na drogach dojazdowych do polsko-ukraińskich drogowych przejść granicznych. Zaprzestanie protestu nastąpi w środę, 17 stycznia, od godziny 12.00.

Jednocześnie minister zaapelował do strony ukraińskiej o jak najszybsze wypełnienie wszystkich dotychczas wypracowanych uzgodnień, które znalazły się w treści porozumienia, a leżą w gestii ukraińskiej to jest:

  • uruchomienie w ramach pilotażu (na 1 miesiąc) na DPG Dorohusk-Jagodzin rejestracji w e-kolejce pojazdów ciężarowych bez ładunku w ramach osobnego strumienia i wydzielenie dla pojazdów na pusto 4 odrębnych pasów ruchu;
  • całkowite wyłączenie w ramach pilotażu (na 1 miesiąc) z systemu e-kolejka na DPG Malhowice-Niżankowice wszystkich pustych pojazdów powracających z Ukrainy;
  • ponowienie apelu do ukraińskich przewoźników o nierealizowanie odpraw pojazdów na DPG Dołhobyczów-Uhrynów;
  • ustanowienie równych dla przewoźników z Polski i Ukrainy zasad funkcjonowania e-kolejki;
  • wydłużenie okresu pobytu pojazdów ciężarowych zarejestrowanych zagranicą na terytorium Ukrainy z 20 dni do 60 dni oraz dążenie do zapewnienia pełnej wzajemności;
  • rozpoczęcie prac po stronie ukraińskiej ukierunkowanych na usunięcie przedstawicieli polskich przewoźników i ich firm z list sankcyjnych i osób niepożądanych na Ukrainie.


Na podstawie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wideokonferencja-ministra-infrastruktury-dariusza-klimczaka-z-wicepremierem-ukrainy-oleksandrem-kubrakovem

Facebook
Twitter
LinkedIn