Merry Christmas!

Kolejny rok Ukraina broni swej suwerenności i fundamentalnych ludzkich

wartości: prawa do życia, godności, wolności. Jako Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza wspieramy w tym trudnym czasie przedsiębiorców w budowaniu partnerstwa gospodarczego pomiędzy naszymi krajami.

W tym roku, symbolicznie, z naszymi ukraińskimi Przyjaciółmi zasiądziemy przy wspólnym, wigilijnym stole. Ukraina przeniosła termin Świąt Bożego Narodzenia, aby również w tym, duchowym wymiarze integrować się z krajami Zachodu.

Życzymy nam wszystkim, wolnej, zjednoczonej Ukrainy! Naszym ukraińskim Przyjaciołom nadziei i siły, aby nie ustępowali! A nam jedności w niesieniu pomocy wolnej Ukrainie!

Chwała Ukrainie!

Zespół Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

 

Ще один рік Україна захищає свій суверенітет та фундаментальні людські

цінності: право на життя, гідність, свободу. У цей складний час Польсько-українська господарча палата підтримує підприємців у розбудові економічного партнерства між нашими країнами.

Цього року, символічно, ми одночасно зберемося за спільним різдвяним столом з нашими українськими друзями. Україна перенесла дату Різдва, щоб і в цьому духовному вимірі інтегруватися із західними країнами.

Бажаємо всім нам вільної, обʼєднаної України! Нашим українським друзям — надії і сили не здаватися! А нам — єдності у підтримці вільної України!

Слава Україні!

Команда Польсько-української господарчої палати

Facebook
Twitter
LinkedIn