Ukraińskie firmy jak grzyby po deszczu

7 listopada 2023. Już 41 480 wniosków dotyczących rejestracji działalności gospodarczej wpłynęło po 24 lutego 2023 do polskiego rejestru CEIDG od obywateli Ukrainy – poinformowało Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP.

Jak podaje MRIT, 41 341 wniosków dotyczyło rejestracji działalności w formie tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej, a 139 – działalności w formie spółki cywilnej.

Na ten moment, wszystkich aktywnych działalności zarejestrowanych w CEIDG przez obywateli Ukrainy jest 41,2 tys., co stanowi 1,5 proc. wszystkich aktywnych działalności w Polsce. Natomiast, jak pisaliśmy wcześniej na łamach eDIALOG, co dziesiąta nowo zakładana firma w Polsce – ukraińska.

W odpowiedzi na wzrostową tendencję przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce po wybuchu wojny i potrzebę dialogu pomiędzy biznesem ukraińskim a środowiskiem wspierającym przedsiębiorczość, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zainaugurowała cykl konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu” w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” i projektu „Praca dla odbudowy ukraińskiej przedsiębiorczości”. Konferencje już odbyły się w Warszawie, na Dolnym Śląsku, w Zachodniopomorskim, w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach. Kontynuacją dialogu jest małopolska edycja – VI konferencja z cyklu – termin której zostanie ogłoszony niebawem.

Tetiana Gomon
Photo by Lucas van Oort on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn